7sends Integritetspolicy

7send värnar om din personliga integritet. För att skydda dina personuppgifter har vi etablerat en dataskyddspolicy som dikterar hur 7send samlar in och använder personuppgifter. Du hittar vår fullständiga dataskyddspolicy här.

I vår dataskyddspolicy förklaras dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering i enlighet med Dataskyddsförordningen. Upplever du att någon använt 7send som bryter mot denna dataskyddspolicy så hänvisar vi till sektionen ”Missbruk och rapportering”, som du finner nedan.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta vårt personuppgiftsbiträde via jonny@aice.se

Sluta få meddelanden

Om du vill sluta få meddelanden från någon av 7sends kunder, skicka “PREFIX STOPP” till +46765193893, där PREFIX är namnet på avsändaren.

Om du får SMS från avsändaren KUNDKLUBB, skickar du alltså “KUNDKLUBB STOPP” till +46765193893. Detta säger omedelbart upp din prenumeration.

Missbruk och rapportering

Om du har skäl att tro att någon av våra kunder missbrukar 7send för att skicka meddelanden som inte är i linje med denna Dataskyddspolicy, kontakta oss. Vi ser mycket allvarligt på missbruk av detta slag och fryser omedelbart konton som inte följer de etiska riktlinjerna.

Kontakta oss

Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsbiträde via jonny@aice.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 21 maj 2018.